LPBA                                                             Excellente Loopbaanadviseurs

Uw zaak, ons concept

LPBA is een formule die zelfstandige Loopbaanadviseurs helpt ondernemen vanuit een concept. In dit concept vinden startende looopbaanadviseurs het houvast dat ze vaak zoeken en ervaren loopbaanadviseurs vinden er onderscheidend vermogen dat hen helpt zich beter in de markt te positioneren.

  

We staan een organisatie voor die door uitwisseling van kennis en kunde de ruimte biedt                                            aan de individuele ondernemende adviseurs om verder te ontwikkelen in het                                            vakgebied, maar is tevens de basis van een sterke netwerkorganisatie waarmee kwaliteit                                            en continuiteit kan worden geboden aan opdrachtgevers. 

Ondernemerschap

Een excellent Loopbaanadviseur kenmerkt zich door zelfstandig ondernemerschap en de intentie om te werken aan een krachtig netwerk van opdrachtgevers en ondersteunende specialisten.

Innoverend

LPBA staat voor innovatieve aanpak. in de huidige opzet maken van we gebruik van methodieken en instrumenten die zich inmiddels in de praktijk hebben bewezen en die een wetenschappelijk onderbouwing kennen. Nieuwe ideeën willen we toepassen en verbeteren om zo steeds onderscheidend te kunnen zijn.

Concreet

LPBA staat voor concrete advisering. We werken vanuit beschreven protocollen die resultaten meetbaar maken en tegelijkertijd de ruimte bieden om vanuit eigen expertise inhoud te geven aan de trajecten.

© 2009 Functieflex

Home|Wie ben ik |Wat doe ik|LPBA|opdrachtgevers|Contact