Arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundige begeeft zich in het speelveld van arbeid, verzuim en re-integratie en kan een centrale rol vervullen in het re-integratieproces van zieke werknemers. Het is belangrijk een arbeidsdeskundige vroeg in het proces in te schakelen zodat onnodige kosten en inspanningen tot een minimum beperkt kunnen worden. De arbeidsdeskundige adviseert zowel de werkgever als de werknemer over de mogelijkheden om in de eigen functie op een aangepaste functie te re-integreren. Ook wordt er een uitspraak gedaan over de mogelijkheden van passende arbeid elders op de arbeidsmarkt.

  

U kunt mij bijvoorbeeld inschakelen voor het beantwoorden van de volgende vragen:

  • Kan een medewerker zijn eigen werk nog doen?  
  • Zijn er andere passende functies binnen het bedrijf te benoemen? En waar moeten die dan aan voldoen?
  • Zijn er voldoende re-integratieinspanningen verricht door de werkgever en de werknemer? Is het dossier UWV-proof?
  • Wat mag en kan ik als leidinggevende wel en niet bespreekbaar maken bij een zieke werknemer?
  • Welke consequenties heeft het verminderen van het aantal uren in het kader van de klachten van een werknemer?  

  

Loopbaancoaching

  

De aanleiding voor een coachingstraject kan divers zijn. Zo kan iemand zelf beslissen om te onderzoeken of de huidige baan nog wel de juiste is, maar vaak is de aanleiding voor een coaching ook ingegeven door omstandigheden, zoals bijvoorbeeld een reorganisatie, een economische crisis of een ziekte.

De overeenkomst tussen al deze verschillende aanleidingen is dat iemand weer opnieuw moet onderzoeken wat hij of zij wil gaan doen. Dus eigenlijk het herijken van de eerder gemaakte keuzes ten aanzien van de eigen loopbaan!

Bij dit proces kan ik de nodige ondersteuning bieden door middel van testen, gesprekken en begeleiden bij het solliciteren.

Ik maak hierbij gebruik van:

  • Prevue-assessment
  • MTQ 48 (brengt de mentale weerbaarheid in kaart)
  • LoopbaanKoersboek

  

  

© 2009 Functieflex

Home|Wie ben ik |Wat doe ik|LPBA|opdrachtgevers|Contact